"визначення проблем розвитку бібліотек і їх ролі у будівництві сучасного суспільства",