Відкритий доступ в УкраїніВідкритий Доступ в Україні: академічні журнали, репозитарії, політики, корисні ресурси  

"Вільний доступ до інформації є важливою складовою наукових досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції України до світової академічної спільноти»                                          (Ольвійська Хартія)1. Репозитарії України

 • ELibUkr-OA  - міжуніверситетський мультидисциплінарний відкритий е-архів

 • Університетські репозитарії:
ARRChNU  -             Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича
DSpace at UOSA  -     Національний університет «Острозька Академія»
DSpace at DNURT  -  Дніпропетровський Університет Залізничного Транспорту
eDonNTUR -               Донецький національний технічний університет
elONUar  -                 Одеський національний університет  ім.Мечнікова
eKMAIR -                   Національний Університет "Києво-Могилянська академія"
eKhNUIR  -                 Харківський національний університет ім.В.Каразіна  
ELARTU -                   Тернопільський національний технічний університет ім.Пулюя  
ELAR KhNURE  -       Харківський національний університет радіоелектроніки
ENPUIR           -         Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
еSevNTUIR -               Севастопольський національний технічний університет 
eSSUIR -                      Сумський державний університет 
eUABIR -                    Українська Академія банківської справи (м.Суми) 
IRKNEU  -                   Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана
KDMTU -                   Керченський державний морський технологічний університет
KhNMU   -                 Харківський національний медичний університет
NUBIP –                         Національний університет Біоресурсів  (м.Київ)
Old Printed Books  -     Київський Національний Університет  ім.Т.Шевченка 
Антропос -                   Львівський національний  університет ім.І.Франка
Донецький НУ  -         Донецький національний університет
Е-бібліотека ЖДУ  -   Житомирський державний університет
ЕВРИКА -                     Львівський національний університет ім.І.Франка
Електронні бібліотеки НТТУ КПІ  - НТТУ "Київський Політехнічний Інститут"
Львівська політехніка -    Національний університет "Львівська політехніка"   
ПУЕТ  -  Полтавський Університет Економіки і Торгівлі 
 Репозиторій ВНУ -  Вінницький національний аграрний університет

ХНАМГ -    Харківська національна академія міського господарства  
ХГУ НАУ            Ха́рківський гуманіта́рний університе́т «Наро́дна украї́нська акаде́мія»
ХНУ -               Хмельницький національний університет   
http://195.248.185.225:82/jspui/ - репозитарій Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
ПУЕТ  - Полтавський Університет Економіки і Торгівлі 
 
 •  Інститутів НАН України 
IBSS Institutional Repository (Інститут біології південних морів) 
 •  Інші  
Архів громадянського суспільства - проект МФВ 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Славутицький загальноміський бібліотечно-інформаційний центр2. Академічні Журнали України 
 Портал наукової періодики на сайті  НБУВ -  Наукова періодика України 
Станом на 21.11.2011 р. - 1697 назв наукових журналів та інших серіальних видань з ретроспективою в 2-3 останні роки, окремі числа - з глибоким архівом. Журнали, які встановили період ембарго позначені двома зірочками.   3. Політики (мандати) Відкритого доступу 

 • Верховна Рада України (Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" (N 537-V від 9 січня 2007 р.) -"забезпечити вільний доступ до результатів наукових досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України
 • Тернопільський  державний університет ім.І.Пулюя. Політика обовязкового архівування статей та матеріалів конференції для учених університету. Див.тут  
 • Харківський національний університет ім.В.Каразіна. Див.   тут 
Мандати громадських організацій та професійних спільнот 
Про це:Ukraine is implementing its 2007 OA mandate  \\ Open Access News  - http://www.earlham.edu/~peters/fos/2009/06/ukraine-is-implementing-its-2007-oa.html
 •  Ольвійська Хартія (2009), підписана 26 Ректорами України : п.2.6 " Академічна свобода включає відкритий доступ до інформації, за виключеннями, передбаченими законодавством, у тому числі до наукової інформації через розвиток відкритих електронних архівів (університетських інституційних репозитаріїїв), відкритих електронних журналів українських університетів та можливість вільно підтримувати стосунки зі своїми колегами в будь-якій частині світу.
  Вільний доступ до інформації є важливою складовою наукових досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції України до світової академічної спільноти».
        


Відео: